Ελέγχουμε την πρόσβαση - Εξασφαλίζουμε την τήρηση του Ωραρίου

Σε ξενοδοχεία, εταιρείες, γραφεία, αποθήκες, νοσοκομεία, κατοικίες, βιομηχανικούς χώρους, χώρους εστίασης (πρόσβαση σε υγειονομικούς χώρους & τουαλέτες)
Σε αθλητικούς χώρους (γήπεδα) και parking.
Με πληκτρολόγιο, με χρήση καρτών & με δακτυλικό αποτύπωμα, έχουμε την δυνατότητα να παρέχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή επιλογή ελεγχόμενης πρόσβασης
Γνωρίζουμε την παρουσία (ωράριο - είσοδος & έξοδος) των εργαζομένων μας και περιορίζουμε την είσοδο ανεπιθύμητων ή μη εξουσιοδοτημένων ατόμων & οχημάτων.
Ελεγχόμενη είσοδος στους χώρους της επιχείρησης για να γνωρίζουμε την Παρουσία των ατόμων που βρίσκονται εντός του χώρου. Διαχείριση στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών. 'Ελεγχος πρόσβασης προσωπικού με δυνατότητα τήρησης του ωραρίου. Έλεγχος πρόσβασης επισκεπτών & οχημάτων. Συστήματα ελέγχου περιπολιών. Στο λογισμικό διαχείρισης καταγράφεται κάθε πληροφορία εισόδου - εξόδου .
 
Λογισμικό ελέγχου πρόσβασης και ωρομέτρησης το οποίο υποστηρίζει γενικά στοιχεία και φωτογραφίες των εργαζομένων, επεξεργασία ημερολογίων προγραμμάτων, παρουσιολόγιο, παρακολούθηση, εισαγωγή προγραμματισμένων αδειών, διαχείριση εργαζομένων ανά τμήμα. Υποστηρίζει ακόμη εκτυπώσεις, αναφορές με συγκεντρωτικά στοιχεία εργασίας και πλήρη δημιουργία αναφοράς παρουσιών.