Εμφάνιση όλων των 7 αποτελεσμάτων

 • ASP

  ASP
  Ηλεκτρονικός Ζυγός με υπολογισμό τιμής

 • DIGI SM-100PCS PLUS

  Ηλεκτρονικός ζυγός* δικτύου ετικέτας – χαρτοταινίας.

 • DS100L

  DS100L μπαταρίας (LCD) για λαϊκές αγορές

 • DS302D12

  DS302D12 με 12 μνήμες και κόκκινα ψηφία (LED)

 • ILS 1100

  Ηλεκτρονικοί ζυγοί ετικέτας

 • PC 5 Μπαταρίας – Ρεύματος

  Ηλεκτρονικός ζυγός με υπολογισμό τιμής

 • W2

  Ηλεκτρονικός ζυγός βάρους