Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (ΦΤΜ), Φορολογικοί Εκτυπωτές (ΑΔΗΜΕ) και Φορολογικοί Μηχανισμοί (ΕΑΦΔΣΣ), CASIO – PROLINE – SPECTRA, με ενσωματωμένες τις τελευταίες τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η ελληνική νομοθεσία (ΠΟΛ.1220/2012) .