Λύσεις εστίασης Hotel-Restaurant-Cafe

Η ανάγκη μηχανογράφησης μιας επιχείρησης εστίασης, είναι σήμερα επιτακτική για την επιβίωσή της.Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες , οξύνουν τον ανταγωνισμό και διαφοροποιούν τις καταναλωτικές συνήθειες των πελατών μας.
H εταιρεία μας λαμβάνοντας τα μηνύματα της αγοράς και αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία της στον χώρο, δημιουργεί και προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, ικανές να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα οικονομικά δεδομένα,κάθε μικρής ή μεγάλης επιχείρησης εστίασης
Περισσότερα

 
 
15 Φεβρουαρίου 2019

Δεμέστιχας

15 Φεβρουαρίου 2019

Colorato

15 Φεβρουαρίου 2019

Cervi

15 Φεβρουαρίου 2019

Mystras Castle Pizzaria